Turkish

Sahnede Yaraticilik

Deniz Altinay
Spontanite tiyatrosu ve onun devamı olarak psikodrama, yaşamın sahnesini oluşturmayı hedefleyen bir oluşumdur. Sanat yaratıcılığın kendisidir; oysa geleneksel tiyatroda sahneleme sırasında yaratıcılıktan uzaklaşılır, oyuncular her akşam yanı rolü oynayan memurlar durumuna düşer. Seyirci de bu yapılanmadan payını alır, pasif izleyen rolünde kalır. Bu derece canlı bir oluşumun bu derece ölü hale gelmesi şaşırtıcıdı. İşte, spontanite tiyatrosu bu sorunu çözme yolunda var olmuştur.; her yaratı sadece bir kez yaratılır. Spontanite tiyatrosunda herkes sanatçıdır, seyircilerin öyküleri oynanır ve kalıplaşmış olanın dışında çıkılır.
http://www.ilknokta.com/FEPTO Conference

17th FEPTO Conference:
From External Violence to Internal Shadow: When Psychodrama Helps To
Confront Reality

5th to 7th of May, 2023
Liege, Belgium

» Invitation

» Provisionally program

» Call for workshop facilitators

» Online registration

 

Annual Meeting

29th FEPTO AM:
Spontaneity and Creativity in the Transforming World
30 years of FEPTO and beyond

7th to 11th of May, 2023
Liege, Belgium

» Invitation

» Provisionally program

» Online registration

 

Newsletter

Screenshot 2024-05-17 at 18.29.07

Download the current issue of our newsletter

Download Newsletter