Turkish

  • No categories

Avrupa Gözüyle Psikodrama

Editör: Pierre Fontaine. Çeviri Editörü: İnci Doğaner
Bu kitap Avrupa Psikodrama Eğiticileri Federasyonu’na (FEPTO) bağlı enstitü eğiticilerinin katkılarıyla oluşmuş bir kitaptır. Psikodramanın gelişiminin tanımlanması ile başlamaktadır. İkinci kısımda başvurudan başlayıp sertifikasyona kadar süren bir çizgide psikodrama eğitiminin öğeleri ile ilgili konulara değinilmektedir. Konular, terapötik grup yaşantısından ileri grup deneyimine, bağımsız uygulama aşamalarına, süpervizyona, araştırmaya dek uzanmaktadır. Son olarak mezunlardan gelen sesler vardır.
http://www.a.ozbek-psikodrama.com/

Psikoterapide Masallar. Eski ve Yeni Masalların Yaratıcı Kullanımı

Erich Franzke. Çeviri Editörü: İnci Doğaner, 2001.
Bu kitap psikoterapide masalların, öykülerin kullanımına ilişkin olağanüstü bir örnek oluşturuyor. Uygulamalardan gelen çok sayıda örnek ile bireysel psikoterapide ve grup terapisinde masalların kullanımının sağladığı olanaklarla okuru ve uygulayıcıları tanıştırıyor. Psikodramatistler, psikoterapistler ve psikoterapi öğrenme çabası içinde olan herkese değerli ve zengin bir kaynak oluşturuyor.   
http://www.nadirkitap.com/

Küçük Gruplar: Dinamikleri ve Süreci

Aliye Mavili Aktaş, 2001.
Yaşamımız boyunca gruplar içinde doğar (aile), gruplar içinde gelişir ve sosyalleşiriz. (Arkadaş, okullar) gruplar içinde çalışır (iş ortamıvb) eğlenir ve yaşarız. İnsan yaşamında bu denli önemli olan grupları anlamak, içinde yaşanan dinamikleri kavramak, daha nitelikli bir paylaşım ve işbirliği süreci geçirmenin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu kitabın, çalışma yaşamı, spor psikolojisi, takım ruhu, grup bütünlüğü, grup liderliği, eğitici, geliştirici ve tedavi edici gruplarla ilgilenenler için yarar lı bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa Kitabevi, Ankara  http://www.ilknokta.com/

İçinizdeki Müziği Eylemek: Müzik Terapisi ve Psikodrama

Joseph J. Moreno. Çeviri Editörü: İnci Doğaner, 2001.
Psikodrama müzik ile kaynaştırıldığında ortaya, kendi kaynaklarından farklı melez bir form çıkar. Bu iki tarzın, ayrılmaz bir bileşimidir ve psikodramanın ayrı uygulanmasından farklıdır. Geleneksel öğeleri kullanılmış da olsa, bu artık bir ayrı bir psikodrama çeşididir; aynı zamanda da, müzik, önemli içsel bir sağaltımsal öğe rolü olarak kullanıldığından ötürü müzik terapisinin de bir biçimidir. Müzik ve psikodramanın birleştirilmesi müzikal psikodrama olarak adlandırılabilir. Müzikal psikodrama, müzik doğaçlamaları, imgeleme ve diğer müzik terapi teknikleri ile geleneksel oyunlu psikodramanın bir bileşimidir, ve her bir yöntemin ayrı ayrı kullanılmasındaki olanakları aşmaktadır.  http://kitap.antoloji.com/

Köstek mi? Destek mi? Yakın İlişkiler, İç ve Dış Dünyalar

İnci Doğaner, 2001.
Psikolojik sorunları tedavi etme deneyimlerim (kendi sorunlarım da dahil) bana bir şey daha öğretti: Bu alanda da aynı şeyin geçerli olduğunu. Kurtulmak istediğiniz bir belirti, ya da bir düşmanınız varsa bilin ki en iyi ilacınız odur ve anlaşılmayı beklemektedir. Anlayıp onu uygun dozda taşımanız için size işaret vermektedir. Düşmanınız, diyelim ki bir karafatma, korktuğunuz bu dış nesne ‘sembolik anlamını’ çözüp taşır hale gelmeniz için sizle savaşmaktadır. Bazen bir böcek kadar değersiz hissettiğiniz durumun içine girip onu görmenizi, onun içinden bu duyguyu değiştirerek çıkmayı öğrenmenizi istemektedir. http://kitap.antoloji.com/

Deprem Protagonistleri

İnci Doğaner, 2000.

Bu kitap, 1999 Marmara Depremi ardından hem bölgedeki hem de eğitim ve psikoterapi içindeki olguların bu travmayı nasıl yaşadıklarını örnekliyor ve travmanın psikodramatik terapisi konusunda bir model sunuyor. 

http://www.nadirkitap.com/

 

Tanı ve Tedavide İmgesel Görüntü Yaşantısı

Ali Nihat Babaoğlu, 1998.

Semboldrama olarak da bilinen imgesel görüntü yaşantısını yetkin bir şekilde tanıtan bu kitap İstanbul Psikoterapi ve Grup Psikoterapileri Derneği’nden temin edilebilir.

http://www.a.ozbek-psikodrama.com/

Psikodrama: Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim. J.L. Moreno’ya Göre Psikodrama

Dr. Abdülkadir Özbek ve Dr. Grete Leutz. Yayına Hazırlayan Ülgen H. Okyayuz 1987, 2003.

Türkiye’de Psikodramatik Sosyometrik Grup Psikoterapisini başlatan iki öncünün işbirliğinin eşsiz bir ürünü daha. Öğrencinin temel kitabı. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’ nün yayını olan bu kitap, Enstitü Başkanı Bircan Kırlangıç Şimşek’ten ve Enstitü’nün bölge koordina-törlerinden temin edilebilir. 

http://www.nadirkitap.com/

Psikodrama ile İletişim Dünyamıza Adımlar

Adam Blatner . Çeviri Süpervizörü: Dr. Abdülkadir Özbek, 1993.

Bu kitap psikodrama öğrenmey istekli olanlar için bir başlangıç, uygulayıcılar için yararlı bir el kitabı, bu alanda çalışanlar için de referans ve materyelleriyle kapsamlı bir kaynaktır. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Başkanı Bircan Kırlangıç Şimşek’ten ve Enstitü’nün bölge koordinatörlerinden temin edilebilir

http://www.nadirkitap.com/

Psikodrama. Yöntemlerin Bir Özet Sunumu

Anne Ancelin Schützenberger. Çeviren: Dr. Abdülkadir Özbek, 1995.

Psikodrama tarihi, psikodrama teknikleri ve grupta gözlem ana bölümlerinden oluşan bu kitap psikodramayı tanımak isteyenler iin bir başlangıç, uyulamacılar için önemli bir başvuru kitabıdır. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Başkanı Bircan Kırlangıç Şimşek’ten ve Enstitü’nün bölge koordinatörlerinden temin edilebilir.

http://urun.gittigidiyor.com/

FEPTO Conference

17th FEPTO Conference:
From External Violence to Internal Shadow: When Psychodrama Helps To
Confront Reality

5th to 7th of May, 2023
Liege, Belgium

» Invitation

» Provisionally program

» Call for workshop facilitators

» Online registration

 

Annual Meeting

29th FEPTO AM:
Spontaneity and Creativity in the Transforming World
30 years of FEPTO and beyond

7th to 11th of May, 2023
Liege, Belgium

» Invitation

» Provisionally program

» Online registration

 

Newsletter

Screenshot 2024-05-17 at 18.29.07

Download the current issue of our newsletter

Download Newsletter