Turkish

  • No categories

Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-Psikodramaya

Zoltan Figusch
Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-psikodramaya, Brezilyada psikodrama uygulamalarının tarihsel arka planını ve kimliğini, Brezilyalı psikodrama uygulayıcılarının ortaya koyduğu teorik ve teknik yenilikleri gözler önüne seren Sambadrama – The Arena of Brazilian Psychodrama adlı derleme kitabın bir devamı niteliğindedir. Zoltan (Zoli) Figusch’un derlediği ve Brezilya’lı psikodramatistlerin birbirinden değerli görüşleriyle dolu bu kitap,kuzey ve güney yarımküredeki psikodrama kültürleri arasında uluslar arası iletişim ağı kuran bir yapıtaşı niteliğindedir.
http://www.kitapelinizde.com/

Psikodrama Grup Psikoterapisi

Deniz Altinay  
Türkiye’de son on yılda büyük bir çıkış yaşamaktadır. Elinizdeki kitap meslek adamlarına bir el kitabı, alanı tanımak isteyenlere ise bir bilgilendirme kitabı niteliğindedir. Dünya Grup Psikoterapileri Derneği Başkanı D. Kipper’ın bu kitap için yazdığı bölüm ve yeni konuk yazar Zerka Moreno’nun bu bölüme itafen yazdığı cevap yazısı ile piyasaya yeniden çıkan Psikodrama Grup Psikoterapisi El Kitabı yalnızca dinamik bir tartışma ortamı yaratmakla kalmamakta, grup psikoterapisi alanında yararlanılabilecek olan ve bugün psikoterapiden eğitime, tiyatrodan iş dünyasına kadar zengin bir kullanım alanının kapılarını okuyucuya biraz daha açmaktadır. Bir başucu kitabı olma özelliği kitaba ayrı bir değer vermektedir. http://www.pegem.net

Psikodrama 400 Isınma Oyunu

Deniz Altinay
Dünyada psikoterapi, eğitim, iş dünyası ve tiyatro uygulamalarında geniş olarak kullanılan bir kuram, yöntem ve teknikler bütünüdür. Bu çalışmada psikodrama içinde kullanılan 400 ısınma oyununa yer verilmiştir. Grup terapistleri, çocuk ve çalışan uzmanlar, oyun terapistleri, psikolojik danışmanlar bu tekniklerden yaygın olarak yararlanmakta, eğitim uzmanları okullarda ve şirketlerde ısınma çalışmaları için bu oyunlara başvurmaktadırlar. Yaşayarak öğrenmenin hedeflendiği tüm çalışmalarda yararlanabilecek olan bu oyunlar yuva eğitimlerine de yararlı olabilir. Son olarak psikodramistlerin bir el kitabı niteliğinde olan bu çalışmanın grup psikoterapisi alanında önemli bir boşluğu doldurduğu inancındayız.
http://www.pegem.net/

Sahnede Yaraticilik

Deniz Altinay
Spontanite tiyatrosu ve onun devamı olarak psikodrama, yaşamın sahnesini oluşturmayı hedefleyen bir oluşumdur. Sanat yaratıcılığın kendisidir; oysa geleneksel tiyatroda sahneleme sırasında yaratıcılıktan uzaklaşılır, oyuncular her akşam yanı rolü oynayan memurlar durumuna düşer. Seyirci de bu yapılanmadan payını alır, pasif izleyen rolünde kalır. Bu derece canlı bir oluşumun bu derece ölü hale gelmesi şaşırtıcıdı. İşte, spontanite tiyatrosu bu sorunu çözme yolunda var olmuştur.; her yaratı sadece bir kez yaratılır. Spontanite tiyatrosunda herkes sanatçıdır, seyircilerin öyküleri oynanır ve kalıplaşmış olanın dışında çıkılır.
http://www.ilknokta.com/

Psikodramanin Temelleri Tarihçe, Kuram, Uygulama

Adam Blatner 
Türkiye’de son derece hızlı bir gelişme gösteren ve çok geniş bir uygulama alanı bulan psikodrama grup psikoterapisi ve sosyometri disiplini yepyeni bir kaynağa daha kavuşuyor. Adam Blatner’in dördüncü kez revize ettiği bu kitap grup terapistleri, klinisyenler, psikodrama tekniklerinden yararlanan şirket ve okul eğitimcileri, tiyatro alanında çalışanlar ve yaşam felsefesi ile ilgilenenler için vazgeçilmez bir kaynak olacak nitelikte. Alanda yetişmekte olan öğrenciler için de önemli olan bu başucu kitabı metot hakkında gerçek bir ansiklopedi kimliğini içinde barındırıyor.
http://www.idefix.com

Sosyometri ve psikodrama

Üstün Dökmen.
Bu kitapta öncelikle, sosyometriyle ve psikodramayla ilgili klasik sayilabilecek kuramsal bilgilere yer verilmistir. Söz konusu kuramsal bilgiler arasina, arastirmaci tarafindan yönetilmis psikodrama oturumlarindan ve gerçeklestirilmis arastirmalardan örnekler yerlestirilmistir. Kitapta, sosyometriyle ve psikodramayla ilgili, bilinen bilgilerin yanisira, yeni sayilabilecek kuramsal yaklasimlara ve uygulama sekillerine de yer verilmistir. Söz konusu yeni yaklasimlarin bir kismi, konuyla ilgili yayinlardan aktarilmistir; arastirmaci tarafindan ortaya atilan bazi yenilikler ise, ilk defa bu kitapta yayimlanmaktadir…
http://www.ilknokta.com/

Psikodramada Seçme Konular

Deniz Altinay
Psikodrama ve sosyodrama günümüzde hayatın her alanında kullanılmya başlanırken, Psikodramatik ve sosyodramatik yollarla uygulanan tedavi ve eğitim sistemleri de kendi içlerinde daha alt alanlarda uzmanlaşmaya yönelmişlerdir. Bu alanlarda meydana gelen gelişmeleri etraflıca anlatmayı ve metinlerde, deprem ve benzeri afetler, yaşanan duygusal travmalar, aile ve çiftler arasındaki sorunlar ve farklı gelişenlerin tedavisi gibi konularda psikodramnın bir sağaltım yöntemi olarak nasıl kullanıldığını ve etkili olduğunu görebilirsiniz.
http://www.ilknokta.com/

Çocuk Psikodraması

Deniz Altinay 
Kitap, çocukla çalışan her uzmana bir sistem ve yaklaşım biçimini aktarmayı ve çocuklarla çalışan öğretmenlere, çocuk gelişim uzmanlarına, çocuk terapistlerine, çocuk psikiyatristlerine, idareciler ve anne babalara çocukların gelişimlerini desteklemede doğru bilgilere sahip olmaları noktasında yardımcı olmayı hedeflemektedir. ÇocuK psikodramasının gücünü aldığı temel kavramlar, çocuk psikodramasının unsurları ve özellikleri, çocuk psikodramasında temalar ve ısınma oyunları, çocuk psikodramasında rol öğrenme ve rol oynama, çocukla sosyodrama, çocuk psikodraması grup örnekleri genel konu başlıklı bölümlerden oluşan çalışma, uygulayıcılara, çocuk psikodraması konusunda gerekli olan tüm teorik, teknik ve felsefi temelleri içermektedir.   http://www.kidap.com.tr/

Avrupa Gözüyle Psikodrama

Editör: Pierre Fontaine. Çeviri Editörü: İnci Doğaner
Bu kitap Avrupa Psikodrama Eğiticileri Federasyonu’na (FEPTO) bağlı enstitü eğiticilerinin katkılarıyla oluşmuş bir kitaptır. Psikodramanın gelişiminin tanımlanması ile başlamaktadır. İkinci kısımda başvurudan başlayıp sertifikasyona kadar süren bir çizgide psikodrama eğitiminin öğeleri ile ilgili konulara değinilmektedir. Konular, terapötik grup yaşantısından ileri grup deneyimine, bağımsız uygulama aşamalarına, süpervizyona, araştırmaya dek uzanmaktadır. Son olarak mezunlardan gelen sesler vardır.
http://www.a.ozbek-psikodrama.com/

Psikoterapide Masallar. Eski ve Yeni Masalların Yaratıcı Kullanımı

Erich Franzke. Çeviri Editörü: İnci Doğaner, 2001.
Bu kitap psikoterapide masalların, öykülerin kullanımına ilişkin olağanüstü bir örnek oluşturuyor. Uygulamalardan gelen çok sayıda örnek ile bireysel psikoterapide ve grup terapisinde masalların kullanımının sağladığı olanaklarla okuru ve uygulayıcıları tanıştırıyor. Psikodramatistler, psikoterapistler ve psikoterapi öğrenme çabası içinde olan herkese değerli ve zengin bir kaynak oluşturuyor.   
http://www.nadirkitap.com/

Research Committee

Research Committee next meeting:
Topic to be decided

4th to 7th of March, 2021
Budapest, Hungary

» Istanbul report

» Budapest invitation

» View Psychodrama Calendar

Newsletter

FN 20.2 cover_pages-to-jpg-0001

Download the current issue of our newsletter

Download Newsletter